Přečerpávací jímka – jakou vybrat a co je třeba vědět

Pokud uvažujete, co se splaškovou vodou v situaci, kdy je vedena pod úrovní veřejné kanalizace, jděte na to jednoduše. Přečerpávací jímky jsou řešením problému s napojením na kanalizaci, do které se nedá dostat normálním způsobem. Přečtěte si, co bude zajímat techniky a na co je dobré se při výběru čerpací jímky zaměřit.

Přečerpávací jímky do spádové vs. tlakové kanalizace

První otázkou, kterou vám technik položí, bude, na jaký typ kanalizace potřebujete přečerpávací jímku napojit. Od toho se odvíjí výběr jímky – do spádové, nebo do tlakové kanalizace. Pokud nevíte, jaká kanalizace ve vaší obci je, zeptejte se na obecním úřadě. 

  • Gravitační (spádová) kanalizace – jde o překonání cca 2–5 metrů pod úrovní kanalizace, s čímž si čerpadlo jímky do gravitační kanalizace hravě poradí.
  • Tlaková kanalizace – je všude tam, kde není možnost spádu, což znamená, že bude nutné čerpadlem přetlačit silný tlak do výšky. Proto jsou jímky do tlakových kanalizací opatřeny čerpadlem s výtlakem až 100 m.

Čerpací jímka pro rodinný dům, chatu i penzion

Dalším aspektem je velikost a druh objektu, pro který přečerpávací jímku pořizujete, a také počet jeho obyvatel či uživatelů. Pro rodinný domek nebo chatu totiž v zásadě stačí méně objemné jímky s jedním čerpadlem, zatímco například horský penzion bude mít větší nátok odpadních vod, a tudíž tam bude potřeba více čerpadel.

Čerpadla ve dvoučerpadlových jímkách mají také funkci střídavého provozu, a proto se ani při velké zátěži v rekreačních zařízeních nestává, aby se unavila a přestala správně pracovat. 

Samozřejmě můžete pořídit 2čerpadlovou jímku i pro rodinný dům, nicméně pokud vás doma nebydlí třicet a současně nevyužíváte deset koupelen a toalet, je to zbytečné.

Maximální vs. požadovaný průtok jímek

Vás i naše techniky zajímá jak výtlak, tak průtok přečerpávacích jímek. Mějte však na paměti, že není dobré sledovat pouze maximální hodnoty. S určením požadovaného průtoku jímky vám pomůže křivka, kde H je výška, kterou musí voda překonat, Q je průtok v kubících. 


Přečerpávací jímky do různého podloží

Přečerpávací jímky vyrobené z polypropylenu jsou zárukou kvality, vysoké odolnosti a 100% vodotěsnosti. Díky plastu také nebudete nikdy muset řešit problémy s korozí. Správný výběr jímky ale nekončí u jejího materiálu. Podle toho, do jakého podloží se chystáte jímku umístit, vyberte jeden z typů její konstrukce.

Samonosná přečerpávací jímka

Samonosná přečerpávací jímka je vhodná do stabilního podloží s pevnou zeminou, ne tedy tam, kde je půda jílovitá, písčitá, nebo kde prosakuje spodní voda. 

Ušetříte si práci s obetonováním celé jímky, ale počítejte se zhotovením betonové desky, na kterou bude nutné samonosnou přečerpávací jímku usadit. O tom, jak ji správně zasypat, si přečtěte v našem montážním návodu.

Přečerpávací jímka k obetonování

Pokud se chystáte instalovat čerpací jímku do skalnatého či kamenitého terénu, zvolte přečerpávací jímku k obetonování.

I u této jímky platí potřeba srovnaného a zpevněného dna jámy, proto připravíte 15cm betonovou desku. Teprve po jejím ztvrdnutí na ni můžete přečerpávací jímku k obetonování umístit. Zatímco se jímka plní vodou, začněte ji obetonovávat a dále postupujte podle návodu na instalaci.

Dvouplášťová přečerpávací jímka

K umístění do nestabilního jílovitého či písčitého terénu a podloží s výskytem spodní vody je určena dvouplášťová přečerpávací jímka

Dno vybagrované jámy se tentokrát musí vysypat makadamem a štěrkem. Teprve poté tam vlijete řídký beton, do kterého dvouplášťovou čerpací jímku (se žebry na dně) usadíte. Po zapojení potrubí vás ještě čeká plnění mezipláští sypkým betonem a obsypávání jímky zeminou. Stručně a jasně jsme vše popsali v návodu na montáž dvouplášťové přečerpávací jímky.

Atypický rozměr přečerpávací jímky

Pokud si okolnosti žádají čerpací jímku netradičního rozměru, není to problém. Kontaktujte nás e-mailem na info@topnadrze.cz, postaráme se o zhotovení přečerpávací jímky na míru vašim požadavkům.