Septik nebo jímka? Volba záleží na mnoha faktorech

Jímky

Jímka je plastová nebo betonová bezodtoková nádrž sloužící k akumulaci splašků a znečištěných vod. Jak už dřívější popis vypovídá, nemá odtok. Proto se musí čas od času vyvážet specializovanou firmou. Velikost nádrže se volí v závislosti na počtu osob v objektu a připojených zařizovacích předmětech.

Jímka se volí z důvodu, pokud není možné získat souhlas k vypouštení do podzemních vod, což je například princip fugování septiků. Nebo u objektů, které jsou využívány jen zřídka a pořízení septiku by bylo velmi neekonomické. Celkově je jímka levnější, než septik.

Septiky

Septiky nabízejí účiné a nezávislé zacházení s plaškovými vodami. Provádějí se jako tříkomorové z plastů. Kaly proudící do septiku se postupně usazují a splašková voda se tak postupem z komory do komory pročišťuje. Ovšem ani toto čištění není dostatečné a proto se za septik umisťuje pískový, či biologický filtr.

Na jakém principu septik funguje?

Splašková voda postupně prochází všemi třemi filtračními komorami. V první komoře dochází k hrubému přečištění díky činnosti přítomných bakterií, které kaly rozkládají. Voda z první komory následně potuje do druhé, prostřední komory, přes separační přepážku. Následně zde dochází k usazování jemného kalu. Z druhé komory voda putuje do třetí komory, které je opatřena potrubím k filtru (pískovému, biologickému).

plastový septik kruhový

 

Septiky se stejně jako jímky musí vyvážet. Vývoz kalů není však tak častý a postačí jednou ročně. Při čerpání se část kalů ponechá v septiku z důvodu zachování bakterialního rozkladů. Pořizovací náklady jsou sice o něco vyšší než u jímek, se septikem jste však méně závislí na vývozu kalů a samostatnější s nákladáním s odpadními vodami.

Rozhodně volbu konzultujte s odborným pracovníkem nebo se na nároky zacházení s odpadními vodami zeptejte na místním stavebním úřadě.

A co dál?

Přečtěte si další z našich článků: 

Nebo si prohlédněte naše produkty:

Další články