Jakou zvolit velikost septiku pro RD nebo chatu

Nepodcenit, ale ani nepředimenzovat. Přečtěte si, jak správně určit objem septiku denně vytěžovaného čtyřmi uživateli v rodinném domě a septiku pro chatu, kam se vydáte párkrát do roka. 

Septik vs. jímka

Zatímco objemnější jímku je třeba vyvážet cca 1× měsíčně, vývoz septiku s menším objemem se provádí 1× ročně. Je to dáno především způsobem, jakým v septiku dochází ke zpracování odpadní vody. 

Biologický proces uvnitř septiku

Narozdíl od jímek má septik nátok i odtok a uvnitř jeho komor probíhá biologický proces. Ve chvíli, kdy se odpadní voda dostane do první komory, je očištěna od kalů. Ty se usadí na dně a tam se postupně rozkládají. Takto předčištěná voda následně proudí do druhé komory, kde probíhá vyhnívání dalších částic. Třetí komora septiku pak obsahuje vodu zbavenou hrubých nečistot. 

Právě ve vyhnívání a rozkladu tkví celé kouzlo tříkomorových septiků. Díky tomu, že splašky, které septik pojme, procházejí několikastupňovým pročišťováním a rozkládáním, není ho třeba tak často čistit a odsávat fekálním vozem. Až k tomu jednou za rok dojde, nezapomeňte na dně nechat cca 15 cm vyhnívajících kalů. 

Septik pro rodinný dům vs. septik na chatu

Při výběru velikosti septiku berte v potaz jednak kolik osob jej bude užívat, jednak to, jak často bude septik v aktivním provozu. Pořizujete-li ho do rodinného domu, ve kterém trvale žije čtyřčlenná rodina, plně postačí tříkomorový septik o objemu 4 m³. Od velikosti septiku se samozřejmě odvíjí i četnost jeho vyvážení ročně, proto ničemu neškodí zvolit septik s 5 m³ objemu. 

Na chatu vás jednou dojede pět, jindy dva, přesto ale septik nebude tolik vytížený jako při celoročním každodenním provozu. Pro menší i střední chatu proto zvolte septik o objemu 2–3 m³.

Vzorec pro výpočet velikosti septiku

Pokud chcete znát přesná čísla, požadovaný objem septiku vypočtete za pomocí vzorce:

V = a × n × q × t [m³], 

kde a vyjadřuje součinitele kalového prostoru (obvykle je to hodnota 1,5), n počet napojených uživatelů, q je spotřeba vody v m³ na osobu a den, t označuje počet dnů zdržení vody v septiku. 

Tvar septiku

Ať už pořizujete menší septik na chatu, nebo objemnější pro rodinný dům, je dobré zmapovat si terén, do kterého jej budete umísťovat. 

Kromě toho, že pro různá podloží existují různé typy septiků, najdete v  nabídce také hranaté a kruhové septiky. Mohou mít stejný objem, ale vyhovovat vám může právě konkrétní tvar. Kruhové septiky usazujte tam, kde je na vykopání jámy dostatek místa, hranaté septiky skvěle sedí i do rohu zahrady. 

Pokud si nebudete vědět rady, jakou velikost, tvar či typ septiku zvolit, zavolejte nám na tel. +420 604 155 880 nebo nám napište na info@topnadrze.cz, rádi vám s výběrem pomůžeme.