Jaká místa jsou na seznamu suchých obcí?

Stavíte dům a rádi byste zjistili, jestli můžete dostat dotaci na systém pro využití srážkové vody? Pak se musíte podívat do takzvaného seznamu suchých obcí. Obyvatelé v místech, která jsou na něm jsou, mohou automaticky žádat o dotaci v programu “Dešťovka”.

 

                                      

 

Je má obec na seznamu?

Seznam slouží k přehlednosti pro žadatele o dotace na pořízení systému pro využití srážkové vody jak na zahradě, tak v domácnosti. Aktuálně je na něm zhruba  1900 obcí a seznam dále roste. Ověřit si, zda je na něm i vaše obec, můžete zde

 

Co kdy má obec na seznamu není?

Pokud místo, ve kterém bydlíte, není na seznamu obcí, ale rádi byste o dotaci přesto zažádali, musíte tuto skutečnost ověřit na obecním úřadě a žádost doložit individuálně. K této žádosti musíte přiložit také nějaký oficiální dokument, který ji podpoří, popřípadě doložit žádost vyjádřením například starosty.

 

O co můžete žádat?

Žádat můžete o příspěvek až 60 000 Kč na koupi vybavení, které vám pomůže zužitkovat pitnou vodu. Dotace jsou rozděleny do tří kategorií - akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - v takovém případě využijete dotaci především na nákup nádrže na dešťovou vodu. Další kategorií je akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady, kde kromě nádrže budete potřebovat také filtr a řídíci jednotku, a v neposlední řadě je to využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody v celé domácnosti. Tento systém se skládá z komplexu filtrů, nádrží a rozvodů.

 

Ať už vaše obec na seznamu je či není, systém pro zužitkování dešťové vody může značně snížit vaše náklady. V delším časovém horizontu se nepochybně mnohokrát vyplatí.