Dotace na jímky pro srážkovou vodu

Od 7.9. 2017 funguje druhá výzva dotačního programu Dešťovka. Cílem je motivovat vlastníky rodinných a bytových domů k využití srážkové vody k zalévání, splachování WC atp. O dotaci může zažádat každá právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem výše uvedených nemovitostí. Podání žádostí probíhá online na webových stránkách www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

Jak zjistím velikost potřebné nádrže?

Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit.

Pro účely jímání vody se preferují podzemní nádrže na dešťovou vodu, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě, nádrže na dešťovou vodu samonosnék obetonování či dvouplášťové

Pro jaké jímky jsou datace určeny?

1.  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

  • Dotace činí až 20 000 Kč + 3,500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých nákladů.
  • Pouze pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem.
  • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo napojen s rozvodem pitné vody.

Seznam obcí v lokalitách ohrožených suchem.

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  • Dotace činí až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Využít můžete pro stávající domy i novostavby v celé ČR.
  • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo napojen na rozvod pitné vody.

Jak probíhá vyplacení dotace?

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Následná doba udržitelnosti, po kterou se musí projekt řádně provozovat, je nastaven na 5 let. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).  Při dokládání dokončení realizace nezapomeňte přiložit příslušný dokument prokazující tuto skutečnost.