Dotace na jímky pro srážkovou vodu

Máte chalupu, postavili jste, stavíte, nebo se teprve chystáte stavět nový dům a
zajímáte se o ekonomické a ekologické hospodaření s dešťovou vodou? Podání
žádosti o dotaci na jímky pro srážkovou vodu není složité.

 

 

Jak využít program Dešťovka

Už od roku 2017 můžete v rámci programu Dešťovka žádat o dotace na zařízení určené k:

  • zachytávání srážkové vody k zalévání,
  • zachytávání srážkové vody k zalévání a splachování toalet,
  • využití přečištěné odpadní vody, s možným využitím také vody dešťové jako vody užitkové.

Pro účely akumulace vody se využívají podzemní nádrže na dešťovou vodu, které dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu zachycené vody

Vhodný typ nádrže

Jak nejúčinněji ochránit akumulovanou vodu před účinky denního světla, výkyvy teplot a zamrznutím? Podzemní nádrže na dešťovou vodu udržují zachycenou dešťovku v chladu a zabraňují tak jejímu kažení.

Jestli se chystáte jímku umístit do svahu, zaměřte se na plastové nádrže určené k obetonování

Odolné dvouplášťové jímky zase můžete instalovat i tam, kde je vysoká hladina podzemní vody nebo problematická jílovitá půda

Zálivka i splachování pro různé typy staveb

Už neplatí, že je pro schválení dotace nutné, aby váš dům stál v lokalitě ohrožené suchem. O dotaci na základní systém (zachytávání dešťové vody k zalévání) můžete žádat odkudkoliv v ČR. 

Žádost o dotaci na tento systém je možno provést, pokud rekonstruujete dům nebo vlastníte starší chalupu. Tam je však nutné doložit, že je tento objekt celoročně obýván. Plně postačí například faktury za elektřinu, vodu nebo potvrzení starosty obce.

U nových chat a novostaveb (zkolaudovaných po roce 2017) nestačí řešit pouze zalévání, ale také akumulaci vody pro splachování, přičemž je nutné napojit všechny toalety. 

Ohlídejte si také doporučený objem nádrže na dešťovou vodu, na který se dotace vztahuje. Minimální objem nádrží jsou 2 m³.

Jak postupovat pro vyplacení dotace

Nejprve je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který doloží, že navržený projekt odpovídá potřebným normám. 

Následuje podání žádosti, které probíhá elektronicky. Z důvodu opatření kvůli koronaviru jsou prodloužené termíny na doložení všech potřebných dokumentů. Nezapomeňte ale žádost podat maximálně do 1 roku od vystavení faktury.

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu. Počítejte tedy s tím, že si vše musíte předfinancovat z vlastních zdrojů. Vrátí se vám pak ale až 50 % z celkových způsobilých výdajů. K částce za dotaci se přičítá také příspěvek 3 500 Kč za každý metr krychlový objemu nádrže na dešťovou vodu.

Aby byla dodržena doba udržitelnosti, je nutné systém pro zachytávání srážkové vody 5 let řádně provozovat.