Jak vybrat šachtu na vrt

 

Potřebná povolení

Ještě než začnete se stavbou studny, musíte kontaktovat krajský, stavební a vodoprávní úřad. Obdržíte tak nutná stavební povolení a povolení k odběru podzemní vody. Dalšími požadovanými doklady jsou hydrogeologický posudek a vypracovaný projekt realizace studny. 

Snažte se nic nezanedbat a neobejít, pokuta za načerno uskutečněný vrt sahá až ke 100 000 Kč.

Plastová šachta na vrtanou studnu

Jedním z důležitých faktorů výběru šachty je složitost jejího usazení. Instalace plastové šachty na vrt je o poznání jednodušší než správné umístění betonových skruží, zvládnete ji svépomocí.

Odolný polypropylen však nabízí další skvělé výhody, jako je 100% nepropustnost a dlouhá životnost. V neposlední řadě vás potěší i nízká cena plastové šachty na vrtanou studnu

Co se týče tvaru šachty – kruhového nebo hranatého, vycházejte z toho, co pro realizaci na vašem pozemku doporučí projektant. Zpravidla platí, že pro menší prostor a umístění do rohu jsou vybírány hranaté šachty na vrtanou studnu. Ještě důležitější však je správně zvolit konkrétní typ šachty, který závisí na podloží.

Samonosná šachta na vrt

Chystáte se šachtu instalovat do míst, kde je stabilní a suché podloží? Samonosnou šachtu na vrt usadíte na 10–15cm betonovou desku, položenou na vrstvě štěrku.

Díky stabilitě podloží stačí samonosnou šachtu na vrtanou studnu pouze obsypat pískem či jemnou zeminou.

Dvouplášťová šachta na vrt

Tam, kde je půda velmi prosáklá spodní vodou, je jílovitá nebo písčitá, není možné instalovat samonosnou šachtu. Optimálním řešením je v tomto případě dvouplášťová šachta na vrtanou studnu

Abyste docílili správného usazení, za pomoci makadamu, štěrku a betonu vytvoříte nové podloží. Vnější dno dvouplášťové šachty na vrtžebrovitý reliéf. Řídký beton, do kterého ji umístíte, se tak po ztuhnutí stane doslova součástí dna šachty a zajistí perfektní stabilitu.

Šachta na vrt k obetonování 

Kamenité až skalnaté podloží nebo svahovitý terén vyžadují volbu šachty na vrt k obetonování. Úprava místa usazení probíhá podobně jako u samonosné šachty. Rozdíl je v nutnosti použití armaturových drátů po obvodu šachty kvůli následnému obetonování. 

Atypické šachty na vrt

Pokud potřebujete atypický rozměr šachty na vrt, stačí nám dát vědět na e-mail info@topnadrze.cz. Rádi vyhotovíme šachtu přesně na míru vašim požadavkům.